Drążarki wgłębne CNC - JSEDM - WEBSITE X5 DEMO VERSION

Przejdź do treści
Produkty
Drążarki wgłębne CNC
Przejrzyj KATALOG
CNC-EB433
Maksymalna wielkość detalu (LxWxH)
Zakres ruchu osi X/Y
Maksymalny prąd drążenia
900x520x385 mm
400 / 30 Web
Site X5 Demo Version ja)
Wielkość stołu roboczego
Zakres ruchu osi Z
Maksymalna wydajnośd drążenia
600x350 mm
300 mm
400 mm3/min (60 WebSite X
5 Demo Version detalu
Odległośd od mocowania elektrody do stołu
Najlepsza chropowatość powierzchni
500 kg
310~610 mm
Ra 0,2 μm
Wym WebSite X5 Demo Versio
n jemnośd zbiornika dielektryka
Rozdzielczość napędów osi
1700x1600x2350 mm
300 litrów
0,001 mm
Masa obrabiarki
Maksymalny WebSite X5 Demo
Version ny pobór prądu
1750 kg
100 kg
7 kVA (10kVA)
CNC-EB600L
Maksymalna wielkość detalu (LxWxH)
Zakres ruchu osi X/Y
Maksymalny prąd drążenia
1100x600x400 mm
400 / 3 WebS
ite X5 Demo Version cja)
Wielkość stołu roboczego
Zakres ruchu osi Z
Maksymalna wydajnośd drążenia
700x400 mm
300 mm
400 mm3 WebSite X5 Demo V
ersion lna masa detalu
Odległośd mocowania elektrody do stołu
Najlepsza chropowatość powierzchni
1000 kg
27 WebSite
X5 Demo
Version obrabiarki (LxWxH)
Pojemnośd zbiornika dielektryka
Rozdzielczość napędów osi
1900x1750x2350 mm
37 WebSite
X5 Demo
Version biarki
Maksymalny ciężar elektrody
Maksymalny pobór prądu
2250 kg
100 kg
7 kVA (10kVA)
CNC-EB600L (Super Finish)
Maksymalna wielkość detalu (LxWxH)
Zakres ruchu osi X/Y
Maksymalny prąd drążenia
1100x600x400 mm
400 / 3 WebS
ite X5 Demo Version cja)
Wielkość stołu roboczego
Zakres ruchu osi Z
Maksymalna wydajnośd drążenia
700x400 mm
300 mm
400 mm3/min (6 WebSite X5
Demo Version a detalu
Odległośd mocowania elektrody do stołu
Najlepsza chropowatość powierzchni
1000 kg
270~570 mm
Ra 0,1 μm
Wymi WebSite X5 Demo Versi
on emnośd zbiornika dielektryka
Rozdzielczość napędów osi
2700x1750x2350 mm
370 litrów
0,001 mm
Masa obrabiarki
Maksymalny WebSite X5 Demo
Version ny pobór prądu
2400 kg
100 kg
7 kVA (10kVA)
CNC-EB5435L
Maksymalna wielkość detalu (LxWxH)
Zakres ruchu osi X/Y
Maksymalny prąd drążenia
1250x800x520 mm
500 / 4 WebS
ite X5 Demo Version cja)
Wielkość stołu roboczego
Zakres ruchu osi Z
Maksymalna wydajnośd drążenia
850x450 mm
350 mm
400 mm3/ WebSite X5 Demo
Version na masa detalu
Odległośd mocowania elektrody do stołu
Najlepsza chropowatość powierzchni
2000 kg
420~7 WebS
ite X5 De
mo Version abiarki (LxWxH)
Pojemnośd zbiornika dielektryka
Rozdzielczość napędów osi
2700x2250x2400 mm
850 litr W
ebSite X
5 Demo Version
Maksymalny ciężar elektrody
Maksymalny pobór prądu
2700 kg
200 kg
7 kVA (10kVA)
CNC-EB700L
Maksymalna wielkość detalu (LxWxH)
Zakres ruchu osi X/Y
Maksymalny prąd drążenia
1500x940x520 mm
600 / 4 WebS
ite X5 Demo Version cja)
Wielkość stołu roboczego
Zakres ruchu osi Z
Maksymalna wydajnośd drążenia
1000x600 mm
400 mm
400 mm3/m WebSite X5 Demo
Version a masa detalu
Odległośd mocowania elektrody do stołu
Najlepsza chropowatość powierzchni
500 kg
350~750 mm
R WebSite
X5 Demo Version i (LxWxH)
Pojemnośd zbiornika dielektryka
Rozdzielczość napędów osi
2850x2700x2610 mm
1100 litrów
0,001 mm
M WebSite X5 De
mo Version ciężar elektrody
Maksymalny pobór prądu
3600 kg
250 kg
7 kVA (10kVA)
CNC-EB860L
Maksymalna wielkość detalu (LxWxH)
Zakres ruchu osi X/Y
Maksymalny prąd drążenia
1800x1100x620 mm
800 / WebSi
te X5 Demo Version opcja)
Wielkość stołu roboczego
Zakres ruchu osi Z
Maksymalna wydajnośd drążenia
1200x700 mm
500 mm
800 WebSite X5 Demo Versi
on symalna masa detalu
Odległośd mocowania elektrody do stołu
Najlepsza chropowatość powierzchni
400 Web
Site X5 De
mo Versio
n miary obrabiarki (LxWxH)
Pojemnośd zbiornika dielektryka
Rozdzielczość napędów osi
3400x3250x WebSit
e X5 Demo V
ersion m
Masa obrabiarki
Maksymalny ciężar elektrody
Maksymalny pobór prądu
4700 kg
350 kg
10 kVA (13 Web
CNC-EB1060L
Maksymalna wielkość detalu (LxWxH)
Zakres ruchu osi X/Y
Maksymalny prąd drążenia
1900x1100x620 mm
1000 / WebSit
e X5 Demo Version opcja)
Wielkość stołu roboczego
Zakres ruchu osi Z
Maksymalna wydajnośd drążenia
1250x750 mm
500 m
WebSite X5 Demo Version )
Maksymalna masa detalu
Odległośd mocowania elektrody do stołu
Najlepsza chropowatość powi WebSit
e X5 De
mo Version
a 0,2 μm
Wymiary obrabiarki (LxWxH)
Pojemnośd zbiornika dielektryka
Rozdzielczość napę WebSite
X5 Demo Version
1400 litrów
0,001 mm
Masa obrabiarki
Maksymalny ciężar elektrody
Maksymalny pobór WebS
ite X5
Demo V
ersion (13kVA)
Śledź nas na :
JSEDM
Przejdź do :
Firma :
KDS Karol Drabarz
ul. Armii Krajowej 122
0 WebSite X5 Demo Version
Kontakt
+48 604 447 776
biuro@jsedm.pl
Dane :
NIP : 542 247 62 88
Nr konta bankowego : 70 1050 WebSite X5 Demo Version
Wróć do spisu treści